Категорија “Камерен ансамбл“

    

Иако сите членови на Мјузик прогресив квартет се образувани врз постулатите на класичната музика, музиката која ја интерпретираат ги комбинира во себе сите жанри кои за музичарите во овој квартет се примамливи.Досега имаат издадено еден компакт диск, а минатата година имавме можност да ја следиме нивната турнеја низ Македонија заедно со West Coast Symphony и при тоа ги проследиме нивните аспирации  како што самите велат да создадат „нов звук на светската музичка сцена презентирајќи го македонскиот традиционален фолклор со влијание на модерниот џез отсвирено на инструменти застапени во класичната музика.’’