Категорија “Музички публицист“

 Марко Коловски 

Извонредната музиколошка и публицистичка дејност на Марко Коловски во 2012 година беше збогатена со околу 40 рецензии за концертите на Македонската филхармонија, фестивалот „Денови на македонска музика“, „Златна лира“, „Охридско лето“ и други, два поопширни музиколошки трудови – „Македонската музика на Трибината на музичкото творештво на поранешна Југославија 1964-1990“ и „За некои аспекти на соло песните на Кочко“, како и со два циклуса емисии за програмата на Радио Скопје – авторските емисии „Еф Ем Класик“ и циклусот „Од авторскиот албум на...“. Коловски во публицистиката изминатата година беше присутен и како автор на десетина рецензии на книги, портрети на музички творци и уметници. Минатата година Коловски ја доби наградата „Панче Пешев“ за најзначајното негово остварување, монографијата „Томислав Зографски – живот и дело“, издадена во 2011 година, која СОКОМ ја доделува за најдобро ново изведено или публикувано дело во претходната година.