Категорија “Музичка манифестација“

    

Фестивалот „Денови на македонска музика“ во континуитет, со децении наназад, се грижи да ја афирмира, да ја промовира, да ја негува, па дури и да ја создава македонската сериозна музика која без него ќе беше ставена само на нотен лист и ќе чекаше некоја среќна околност да прозвучи во етерот и да биде пласирана пред јавноста. ДММ во истовреме е и поле на чие  тло се раѓааат новите музички плодови, тој е и подиум кој се стреми да биде во чекор со светските звучни тенденции.Минатата 2012-та година фестивалот ДММ оствари низа на концерти, промоции, трибини. Меѓу нив за паметење се: „Балетска рапсодија“ во чест на Љубомир Бранѓолица, Концерт на квартетот саксофони „Саксофонквадрат“ од Германија, редовните Камерни концерти со македонски дела и исполнители, концерт на „New Born Choir“ од Косово, на триото „Арденца“ од Бугарија, на Македонската филхармонија со дела од македонски композитори, aвторскиот компакт-дискови на Љубомир Бранѓолица, Томе Манчев, Александар Џамбазов, Снежана Анастасова-Чадиковска; како и промоција на книгата „Томислав Зографски - живот и дело“ од Марко Коловски.